26 oktober 2017

Sök våra rekreationsstipendier

Södra Journalistföreningen utlyser från och med idag tre rekreationsstipendier på 5000 kronor vardera. De riktar sig till medlemmar som känner behov av rekreation, eller som är sjuka eller har varit sjuka senaste året.

Du behöver motivera din ansökan, och du måste ange en plan för vad du ska göra med stipendiesumman. Den behöver inte vara komplicerad, och behöver inte på något sätt innehålla resor eller studier eller liknande. Du väljer själv hur du bäst får rekreation. 

Ni söker genom formuläret under "Stipendier 2017" ovan. Där finns information om alla uppgifter ni måste ange. Stipendiater meddelas i slutet av 2017. Söktiden gäller fram till 20 november 2017.