11 februari 2019

Sök rese- och studiestipendier för 2019

Vill du lära dig mer om något? Vill du lära dig något helt nytt? Nu kan ni medlemmar söka 2019 års stipendium. 

Ni kan också som vanligt ansöka om en rabatterad sommarvecka i Möllestugan à 2 000 kr, från vecka 25 till och med vecka 32. 

Ansök senast 10 mars. Ni gör det under fliken Stipendier 2019.

31 oktober 2018

Här är höstens rekreationsstipendiater

Styrelsen skulle dela ut fyra rekreationsstipendier. Det blev istället åtta, eftersom vi hade väldigt många sökande.

Stipendierna är på vardera 5000 kronor. Antalet sökande var 27 personer.

Det är alltså många medlemmar inom vår bransch som är i behov av rekreation av olika anledningar. Det är ett tråkigt och illavarslande faktum.

De som tilldelas stipendium är följande:

Josefin Martholm 

Anna Karolina Eriksson

Anja Gatu

Sara Griberg

Martina Greiffe 

Andrea Kollmann 

Linda Vodopija Stark

Anna Maria Erling

8 oktober 2018

Så skickar du oss ditt medlemsintyg

Enligt våra stadgar delar kan vi bara ut stipendier, och hyra ut stugan, till medlemmar i SJF som är verksamma i Skåne och Blekinge. För att kontrollera det förra måste alla stipendiater styrka medlemskap i SJF.

Hur gör man det? Jo, nu har SJF en ny hemsida. När du loggar in där ser du direkt vilken klubb du tillhör. Maila oss en skärmdump på den sidan, som innehåller ditt namn och din klubbtillhörighet. Det räcker för oss som medlemsintyg.

Du når oss på mailadressen sjournalistforeningen@gmail.com.