8 oktober 2018

Så skickar du oss ditt medlemsintyg

Enligt våra stadgar delar kan vi bara ut stipendier, och hyra ut stugan, till medlemmar i SJF som är verksamma i Skåne och Blekinge. För att kontrollera det förra måste alla stipendiater styrka medlemskap i SJF.

Hur gör man det? Jo, nu har SJF en ny hemsida. När du loggar in där ser du direkt vilken klubb du tillhör. Maila oss en skärmdump på den sidan, som innehåller ditt namn och din klubbtillhörighet. Det räcker för oss som medlemsintyg.

Du når oss på mailadressen sjournalistforeningen@gmail.com.

15 september 2018

Sök höstens rekreationsstipendier

Södra Journalistföreningen utlyser fyra rekreationsstipendier på 5 000 kronor vardera. De riktar sig till medlemmar som är sjuka, har varit sjuka senaste året eller som känner behov av rekreation.

Du behöver motivera din ansökan, och du måste ange en plan för vad du ska göra med stipendiesumman. Den behöver inte vara komplicerad. Du väljer själv hur du bäst får rekreation. 

Ni söker genom formuläret under "Stipendier 2018" ovan. Där finns information om alla uppgifter ni måste ange. Stipendiater meddelas i oktober 2018. Söktiden gäller fram till 10 oktober 2018.

29 augusti 2018

Ny soptunna för mat- och restavfall

Möllestugan har numer en tvådelad soptunna. I den kan man separera matavfall och restavfall. 

Matavfallet ska läggas i komposterbara plastpåsar (ljusgröna) som finns i skåpet under vasken. 

OBS! Det är viktigt att inte lägga matavfall i vanliga plastpåsar för då töms inte tunnan. 
Säg gärna till när styrelsen när de komposterbara plastpåsarna börjar ta slut.