10 april 2019

14 journalister får studie- och resestipendium 2019

Styrelsen har tilldelat 14 sökande studie- och resestipendium. Den totala summan som har delats ut denna omgång är 153 000 kronor.

Ingela Brovik, frilans, 10 000 kronor för resa till Berlin och teaterfestivalen Theatertreffen.

Anette Niklasson, frilans, 7 500 kronor för kurs i kreativt skrivande på Poppius.

Hanna Ohlén Järvinen, frilans, 7 500 kronor för kurs i kreativt skrivande på Poppius.

Alba Mogensen, frilans, 10 000 kronor för deltagande i litteraturfestivalen Helsinki lit i Helsingfors.

Katarina Emgård, frilans, 10 000 kronor för studieresa till ”Museum of Witchcraft and Magic” i Boscastle, England.

Henrik Högström, Aller media, 4 000 kronor för manuskurs för tv, Stockholm.

Jessica Ziegerer, Sydsvenskan, 12 000 kronor för deltagande i GIJC, Global Investigative Journalism Conference, Hamburg.

Malin Rimfors, Sveriges radio, 20 000 kronor för deltagande i konferensen Play the Game, Colorado Springs, USA.

Jeanette Thelander, frilans, 10 000 kronor för egenstudier om den svenska suffragetten Lizzie Lind av Hageby, London.

Agata Garpenlind Cronqvist, frilans, 20 000 kronor för deltagande i online-kursen Digital kommunikation på Berghs School of Communication, Stockholm.

Filip Svensson Yifter, frilans, 10 000 kronor för studieresa till Brunel University, the Guardian och Comedy Unleasched i London för att lära sig om humor som konstform.

Anja Gatu, frilans, 20 000 kronor för studier i hur man undervisar och utvecklar skoljournalistik i Portland, Oregon, USA.

Anna Larsdotter, frilans, 6 000 kronor för studiebesök i Ravensbrück, Tyskland,

Fredrik Sjöstrand, Ystads Allehanda, 6 000 kronor för fotokurs på Fotografiska, Stockholm.

Den medlem som tilldelas stipendium ska skriva rapport till styrelsen efter resa/studier, samt vara beredd på att hålla föredrag om resan eller studierna på årsmötet 2018.

Åtta varma veckor i Mölle utlottade

Styrelsen har lottat ut åtta subventionerade stugveckor i Mölle. Dessa veckor går till följande:

v. 25 Kristina Lindquist, frilans
v. 26 Peter Palmqvist, pensionär
v. 27 Johan Malmberg, HD/Sydsvenskan
v. 28 Matti Stenrosen, Kristianstadsbladet
v. 29 Kristian Nilsson, HD-NST
v. 30 Jenny Hellgren, E-hälsomyndigheten
v. 31 Anna Wahlgren, fotograf
v. 32 Mats Blennow, BLT

3 april 2019

Dagordningen till årsmöte

Dagordning för årsmöte i Södra Journalistföreningen • 9 april 18:00 på Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10, Malmö

1. Mötet öppnas

2. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna

3. Godkännande av dagordningen

4. Ekonomisk årsredovisning och verksamhetsberättelse

5. Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fråga om styrelsens arvode

Se styrelsens förslag om detta här.

I korthet: Styrelsen föreslår att arvodet höjs till 3000 kr per ledamot och år samt möjlighet att delta i utlottningen av subventionerade sommarveckor i Mölle. Sedan tidigare har styrelsen möjlighet att ta ut två kostnadsfria övernattningar i Möllestugan. Dessa återstår. 

8. Fråga om revisorernas arvode

9. Valberedningens förslag till styrelse

10. Val av valberedning

11. Övriga frågor

12. Mötet avslutas