21 juni 2018

Mer rättvisa uthyrningsregler

På senaste styrelsemötet beslöt Södra Journalistföreningens styrelse att införa nya förtursregler för hyrning av Möllestugan. 

För att sprida uthyrningen bland medlemmarna har vi inte längre lottning om flera vill hyra samma period. Istället ger vi förtur till den som aldrig har hyrt förut. Om flera tidigare hyresgäster vill hyra samma dagar är det den som har längst tid till senaste hyrperiod som går före.

18 juni 2018

Vi har ju alldeles glömt!

...att visa er stipendiaterna - i alla fall de stipendiater som dök upp på vårt årsmöte.


Styrelsen önskar grattis och lycka till med vad ni tar er för. Ni medlemmar kan läsa om stipendiaterna i nyheterna samt på fliken "Stipendiater".

25 april 2018

Välkomna idag - här är dagordningen till årsmötet

Idag håller Södra Journalistföreningen årsmöte. Se tidigare inlägg för programmet. Här nedan följer dagordningen:

Dagordning för årsmöte i Södra Journalistföreningen den 25 april 2018 på Ungdomens hus, N Skolagatan 10, Malmö.

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande,  mötessekreterare samt justerare, tillika rösträknare

3. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna

4. Godkännande av dagordningen

5. Årsredovisning och verksamhetsberättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fråga om styrelsens arvode

9. Fråga om revisorernas arvode

10. Val enligt valberedningens förslag

11. Val av valberedning

12. Övriga frågor, bland annat med diskussion om upplösningen av distrikt inom SJF efter kongressbeslut.

13. Mötet avslutas