19 juni 2017

Södra Journalistföreningen har haft årsmöte - styrelsen tittar efter ytterligare ett hus

Årsmötet har valt ny styrelse, vilket blir i stort sett samma som under 2016, med tillägget att frilans Erik Nylund blir adjungerad under 2017.

Vi samlade dessutom ihop så många som möjligt av årets stipendiater för en bild, samt hörde två mycket intressanta föredrag, dels om Mali, dels om kinesisk konst. Tack Lisa Appelqvist och Malin Palm.

Bland de saker som diskuterades var punkten under övriga frågor kanske mest intressant - styrelsen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till att köpa ytterligare ett hus.

En del av årets stipendiater: Lotta Wendel, Karin Bromander, Magnus Erlandsson, Sarah Nylund, Bengt Eriksson, Anna Persson och Gunilla Kracht. 

Malin Palm och Lisa Appelqvist