8 september 2016

Nu kan ni söka rekreationsstipendier

Södra Journalistföreningen utlyser från och med idag tre rekreationsstipendier à 5000 kronor. De riktar sig till medlemmar som känner behov av rekreation, eller som är sjuka eller har varit sjuka senaste året.

Du behöver motivera din ansökan, och du måste ange en plan för vad du ska göra med stipendiesumman.

Ni söker genom formuläret under "Stipendier 2016" eller genom att gå in här. Där finns information om alla uppgifter ni måste ange. Stipendiater meddelas i oktober. Söktiden gäller fram till 29 september 2016.