24 augusti 2016

Utlysning av rekreationsstipendier

Södra Journalistföreningen utlyser tre stycken rekreationsstipendier à 5000 kronor. Från och med den åttonde september går det att söka dessa stipendier. De riktar sig till medlemmar som har varit eller är sjuka, eller som känner behov av rekreation.

Vi ställer inga krav på motprestation. Du behöver däremot motivera din ansökan.

Håll koll på hemsidan för uppdatering. Dessa stipendier var utlysta i våras, men ingen sökte dem då. Vi tror dock att många är i behov av dem.