23 mars 2014

Styrelsens årsberättelse

Förslag till årsberättelse för Södra Journalistföreningen för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen har under året utgjorts av:
Ordförande: Eva Martelius, pensionär. Tidigare Sydsvenskan.
Vice ordförande: Ulla Hansson, pensionär. Tidigare Skånska dagbladet.
Kassör: Jan Andersson, pensionär. Tidigare Sydsvenskan.
Sekreterare: Torbjörn Hallgren, frilans.
Ledamot och webansvarig: Peter Olsson, Skånska dagbladet.
Suppleanter: Tina Green, tidigare HJ, Egmont. Andreas Holm, Lokaltidningen.  Sammanträden. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt  tre gånger varav en gång i Möllestugan, kombinerat med arbete. Styrelsen har också konfererat flitigt via mejl.

Möllestugan. 2013 var det första året då den om- och tillbyggda Möllestugan kunde användas fullt ut, även under sommaren. Stugan har varit mycket uthyrd, särskilt på helgerna.

Hemsidan. Vår webansvarige Peter Olsson har under året ytterligare uppgraderat vår digitala mötesplats, Sodrajournalistforeningen.se.  Förutom att söka stipendier kan man nu också kontrollera lediga dagar i Möllestugan innan man bokar. Södra Föreningen har nu också en egen Facebook-sida där vi kan informera medlemmarna om kommande evenemang.

Marknadsföring. För att sprida kännedom om föreningen och dess verksamhet har vi under året tryckt upp flyers och låtit tillverka en så kallad roll up.  Medlemmar ur styrelsen har informerat om stugan och stipendierna och delat ut flyers på Södra distriktets seminarium i januari, vid en ”Vi sitter i samma båt-konferens” , vid lönekonferenser, vid Journalistförbundets lansering av frilanskalkylatorn i Malmö, vid frukostmöten hos Frilans Syd och på flera frilanskontor i Malmö. Resultatet av detta arbete syns i det ökade antalet stipendieansökningar under våren 2014.

Kansli. Vår kanslist Agneta Brink har som tidigare ansvar för bokning av Möllestugan och håller i den löpande ekonomin som in- och utbetalning av hyror och räkningar.

Ekonomi. Som framgår av den ekonomiska redovisningen har föreningens ekonomi gynnats av den goda börsutvecklingen under året. Skatteverket har genomfört en granskning av föreningen. Styrelsen har beslutat att låta förbundets jurister se över hur våra stadgar går att förena med skattebefrielse även i framtiden.

Planer. Inför 2014 planerar styrelsen att under tidig höst hålla ett öppet hus i Mölle  för att visa upp stugan för medlemmar som ännu inte besökt den.

Malmö den 25 mars 2014
Eva Martelius, ordförande
Ulla Hansson, vice ordförande
Jan Andersson, kassör
Torbjörn Hallgren, sekreterare
Peter Olsson, ledamot