21 juni 2018

Mer rättvisa uthyrningsregler

På senaste styrelsemötet beslöt Södra Journalistföreningens styrelse att införa nya förtursregler för hyrning av Möllestugan. 

För att sprida uthyrningen bland medlemmarna har vi inte längre lottning om flera vill hyra samma period. Istället ger vi förtur till den som aldrig har hyrt förut. Om flera tidigare hyresgäster vill hyra samma dagar är det den som har längst tid till senaste hyrperiod som går före.