25 april 2018

Välkomna idag - här är dagordningen till årsmötet

Idag håller Södra Journalistföreningen årsmöte. Se tidigare inlägg för programmet. Här nedan följer dagordningen:

Dagordning för årsmöte i Södra Journalistföreningen den 25 april 2018 på Ungdomens hus, N Skolagatan 10, Malmö.

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande,  mötessekreterare samt justerare, tillika rösträknare

3. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna

4. Godkännande av dagordningen

5. Årsredovisning och verksamhetsberättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fråga om styrelsens arvode

9. Fråga om revisorernas arvode

10. Val enligt valberedningens förslag

11. Val av valberedning

12. Övriga frågor, bland annat med diskussion om upplösningen av distrikt inom SJF efter kongressbeslut.

13. Mötet avslutas