17 april 2018

Elva sökande har fått rese- och studiestipendium 2018

Styrelsen har tilldelat 11 sökande studie- och resestipendium. Den totala summan som har delats ut denna omgång är 104 500 kronor.

Hannah Ohlén Järvinen, frilans, 2 000 kronor för kurs i latin på Folkuniversitet.

Ann-Sofie Lindell, Aller media, 4000 kronor för skrivarkurs på Österlen.

Andreas Mattsson, frilans samt universitetsadjunkt Lunds Universitet, 15 000 kronor för språkkurs i vietnamesiska vid University of Social Sciences and Humanities i Vietnam.

Marie Skoglund, frilans, 12 500 kronor för resa till Nordnorge för att lära sig mer om samiska frågor.

Per Eriksson, frilans, 7 000 kronor för besök på IFA-mässan Berlin.

Katarina Ström Melvinger, Ystads Allehanda, 10 000 kronor för författarretreat i Frankrike.

Jan Samuelsson, frilans, 15 000 kronor för kurs i rörlig grafik. 

Kristina Nilsson, Hemmets veckotidning, 6 000 kronor för grundkurs i rörlig bild och redigering på Biskops Arnö. 

Anna Wahlgren, frilans, 10 000 kronor för fotoworkshopen ”Die Aura von Orten” i Hamburg. 

Olof Peterson, frilans, 15 000 kronor för studieresa till Svalbard. 

Jenny Leyman, frilans, 8 000 kronor för bokföringskurs på Folkuniversitetet. 

Den medlem som tilldelas stipendium ska skriva rapport till styrelsen efter resa/studier, samt vara beredd på att hålla föredrag om resan eller studierna på årsmötet 2018.