11 februari 2016

Södra Journalistföreningen utlyser 2016 års stipendier

Södra Journalistföreningen utlyser härmed rekreationsstipendier, rese- och studiestipendier och stipendier till vår nya fotokurs i Mölle.

I år delar vi ut stipendier för ett sammanlagt värde av 100 000 kr. Samtidigt kan ni ansöka om åtta rabatterade sommarveckor i Möllestugan à 2 000 kr.

Anvisningar för hur och var ni söker finns ovan under "Stipendier 2016". Ansökan ska vara inne senast 24 mars.