1 april 2015

Tack för alla ansökningar!

Nu har ansökningstiden för våra stipendier och rabatterade stugveckor gått ut. Vi tackar för alla ansökningar som kommit in.

Den 7 april fattar styrelsen beslut om vem som får stipendierna och stugveckorna och senast den 8 april publiceras det här på hemsidan.

Vi i styrelsen vill också passa på att påminna om årsmötet den 12 maj. Vi ses då!