Styrelsen

Ordförande: Eva Martelius, eva.martelius[at]gmail.com, pensionär (tidigare Sydsvenskan)

Sekreterare: Kristina Wahlgren, Hem & Hyra

Kassör: Tommy Lindstedt, pensionär (tidigare Sydsvenskan)

Ledamot och stugansvarig: Anne Aobadia, frilans

Ledamot: Torbjörn Hallgren, frilans

Ledamot: Erik Nylund, frilans

Ledamot: Tina Green, tidigare Hemmets Journal