12 april 2017

Tolv sökande har fått studie- och resestipendium 2017

Styrelsen har tilldelat tolv sökande studie- och resestipendium. Den totala summan som har delats ut denna omgång är 100 000 kronor.


Mattias Larsson, Kvällsposten, 5 000 kronor för resa till Berlin för att studera två lokala fotbollsklubbar med olika supporter- och läktarkultur.

Caroline Troedsson, frilans, 10 000 kronor för resa till internationella dokumentärfilmsfestivalen Dokufest i Kosovo.

Bengt Eriksson, frilans, 13 000 kronor för besök på deckarfestivalen Iceland Noir 2017 på Island.

Lotta Gyllensten, frilans, 10 000 kronor för besök Nordic Light fotofestivalen i Kristiansund, Norge.

Sarah Nylund, frilans, 4 000 kronor för två intervjuresor till Hinseberg/Örebro.

Elin Fjellman, Sydsvenskan, 2 000 kronor till kurslitteratur.

Gunilla Kracht, frilans, 10 000 kronor för resa till den tyska delstaten Mecklenburg- Vorpommern för att bland annat undersöka arvet efter DDR.

Anna Persson, frilans, 10 000 kronor för resa till Nederländerna för att undersöka bland annat vad som har gjorts för att anpassa infrastrukturen till cyklister - urbant och på landsbygden.

Magnus Erlandsson, frilans, 10 000 kronor för reportageresa till Trinidad med syfte att bland annat studera kopplingen mellan FN:s nya globala hållbarhetsmål och havsproblematiken i Karibien.

Linda Unnhem, frilans, 5 000 kronor för heldagskurs i hur man filmar med mobilen.

Karin Bromander, frilans, 15 000 kronor för researchresa till Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center vid University of California, San Francisco.

Lotta Wendel, frilans, 6 000 kronor för intensivkurs i polska i Polen.

Den medlem som tilldelas stipendium ska skriva rapport till styrelsen efter resa/studier, samt eventuellt hålla föredrag om resan eller studierna på årsmötet 2018.