6 april 2016

Extra årsmöte 25 april

Södra Journalistföreningens styrelse kallar till extra årsmöte den 25 april kl 18 på Ungdomens hus, sal 4, Norra Skolgatan 10, Malmö.

På dagordningen bordlagda ärenden punkt 5-7 från ordinarie årsmötet gällande årsredovisning, revision och ansvarsfrihet för styrelsen.

Anmäl deltagande till föreningens e-postadress sjournalistforeningen@gmail.com.